Materieele en formeele causaliteit

1934

Encyclopedic entry

 

[Causaliteit]

[1]

Daarnaast spreekt men volgens de klassieke indeeling der causae van materieele en formeele causaliteit als intrinsieke oorzaken van een historisch feit. Onder de eerste verstaat men het element van onbepaaldheid, in een historisch feit aanwezig als ondergrond van een andere of nadere bepaling of ontwikkeling, waaruit een eisch of exigentie tot die bepaling voortspruit. Onder de tweede het element van bepaling, welke het historisch feit overeenkomstig dien eisch bezit en waardoor het zich van andere historische feiten onderscheidt. Vgl. → Oorzakelijkheid.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. VII. c. 159. This paragraph is part of ‘causaliteit’ . The NCI preserves the typescript. In the typescript the title ‘historische causaliteit’ is corrected to ‘materiele en formele causaliteit’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022