Wat het eerste is

1934 Article Wat het eerste is [1] De studenten van Nijmegen hebben gelukkig begrepen, dat in de breede rijen van bevorderaars en vrienden van hetRead More

Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

Polish translation of the encyclopaedic entry ‘Anno Sjoerd (Titus) Brandsma’ by Marcin W. Polkowski   [1] Brandsma, Anno Sjoerd (imię zakonne Tytus), karmelita i profesorRead More

Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

Portuguese translation of the encyclopaedic entry ‘Anno Sjoerd (Titus) Brandsma’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren   [1] Brandsma, Anno Sjoerd (nome religiosoRead More

Heilige bronnen

1934 Encyclopedic entry   Bronnen (Heilige bronnen) [1] Heilige Bronnen. Reeds in de heidensche Oudheid [298] werden bronnen, welke een bijzondere zegen waren voor deRead More

Met Jesus wij

1934 Preface   Met Jesus wij [1] Jezus leed, Jezus, onze God, die voor ons mensch geworden is. Hij heeft geleden, is gekruist, gestorven enRead More

De Internationale Bidweek

1934 Radio speech   De Internationale Bidweek III. De blijde hoop op Hereeniging onder de hulp van de Moeder van Altijddurenden Bijstand[1] Hooggeachte Luisteraars, metRead More

Contemplatie

1934 Encyclopedic entry   Contemplatie [1] Contemplatie (theol.), schouwing, be- [82] schouwing. In wijderen zin is het eenvoudig een werking van het verstand waarin ditRead More

Contemplatief

1934 Encyclopedic entry   Contemplatief [1] Contemplatief (theol.), beschouwend. Gewoonlijk gebruikt in tegenstelling met actief, werkend, voor een gesteltenis of levenswijze, waarin de nadruk wordtRead More