Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

Polish translation of the encyclopaedic entry ‘Anno Sjoerd (Titus) Brandsma

by Marcin W. Polkowski

 

[1]

Brandsma, Anno Sjoerd (imię zakonne Tytus), karmelita i profesor Uniwersytetu Katolickiego w Nijmegen. *23 lutego 1881 w Ugoklooster k. Bolsward. Ukończył gimnazjum w Megen, wstąpił w 1897 do zakonu N.M.P. z Góry Karmel w Boxmeer, 17 maja 1905 wyświęcony na kapłana. Uzyskał w 1909 doktorat z filozofii na Gregoriana w Rzymie, następnie w philosophicum zakonu w Oss. W 1923 otrzymał nominację profesorską w Nijmegen w zakresie historii filozofii (z wyjątkiem greckiej i rzymskiej), filozofii przyrody, teologii naturalnej, filozofii historii i historii mistyki niderlandzkiej. W kolejnych latach pełnił w zakonie wyższe funkcje definitora, asystenta-prowincjała i przeora. Prof. B. kierował wydaniem dzieł św. Teresy z Avila i wspierał opracowanie pism św. Jana od Krzyża. Miał aktywny udział w założeniu w 1927 roku czasopisma poświęconego badaniom nad mistyką niderlandzką Ons geestelijk erf (Nasze duchowe dziedzictwo), organizował trzydniowe konferencje o mistyce, które odbywają się regularnie od kilku lat. Publikował artykuły o filozofii i tematyce mistycznej w rozmaitych czasopismach i prasie codziennej. Prof. B. jest przewodniczącym, głównym członkiem zarządu lub członkiem zwyczajnym niezliczonej liczby stowarzyszeń i organizacji naukowych, z których wymienimy tylko Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Niderlandzkie Stowarzyszenie Literackie), czy Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (Prowincjonalne Stowarzyszenie Nauki i Sztuki). Z zamiarem wzmocnienia studiów filozoficznych działał na rzecz ponownego wprowadzenia egzaminów kandydackich z zakresu filozofii, zatwierdzonych dekretem królewskim z dn. 25 marca 1925. Kto zna go z bliska, ten jest zdumiony, jak niezwykła siła ducha i woli kryje się w jego drobnym ciele. Jego zapał i gotowość niesienia pomocy stały się niemalże przysłowiowe. Prof. B. jest też kościelnym cenzorem Encyklopedii katolickiej. B. jest wiodącą postacią → Ruchu Fryzyjskiego, jednym z 5 członków Prowincjonalnej Fryzyjskiej Rady Szkolnictwa oraz członkiem zarządu → Roomsk Frysk Boun (Katolickiego Związku Fryzyjskiego) od jego założenia.

 

J. v. Rooij


  1. J. v. Rooij w: De Katholieke Encyclopaedie [Encyklopedia katolicka], Amsterdam, Joost v. d. Vondel, 1933-1938. Tom VI (1934), kol. 142-143.

 

Przełożył Marcin Polkowski

© Titus Brandsma Instituut 2024