Doodskleed

1935

Encyclopedic entry

 

Doodskleed

[1]

In verschillende streken, zooals bijv. in Beieren, is het gebruik van een doodskleed geheel verdwenen en wordt de doode in de gewone kleederdracht begraven, doch in zeer vele streken heeft men daarvoor een zeer bijzondere over het algemeen tuniekvormige kleedij. In Ierland worden bijna alle volwassenen bekleed met het bruine kleed en scapulier van den Carmel, slechts de kinderen in het wit. In Nederland is het gebruik van een wit doodskleed algemeen. ….

Brandsma.[2]

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. IX. c. 263. This is the second part of the entry; part one is by Verwilst and part three by Knippenberg. The NCI preserves the typescript.
  2. On the typescript is added: ‘Brandsma (artikel van Knippenberg)’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022