Vreugde heden [te] spreken tot U

undated

notes for a sermon

 

Vreugde heden [te] spreken tot U

[1]

Vreugde heden [te] spreken tot U. Heden, feest van Maria, Koningin des Hemels, onze Koningin. Wij verheugen ons in haar triomf, omdat wij haar beminnen en zij die liefde verdiende door hare liefde tot ons. Wij verheugen ons in haar triomf, omdat zij voor ons het onderpand is onzer eigen zaligheid. Vreugde te spreken tot U, die als zijt voortbestemd eenmaal het Lam te volgen overal waar het gaat, maagd in het gevolg van de Koningin der Maagden. Laten[2] we het zonnetje maar eens in ons leven laten schijnen. Ons geluk beseffen. Si scires donum Dei.[3] Als Ge nog op dezen uwen dag erkendet, wat U tot vrede strekt. De Hemel is nog niet ons deel, maar een straaltje van dat licht valt toch op ons en verlicht ons pad. Het leven heel anders in dat licht van den Hemel. Wat is de Hemel en wat kunnen we van de aarde maken om ze zooveel mogelijk op den Hemel te doen gelijken. De aanschouwing Gods. Het mystieke leven met Jezus. God zien in alles. Gelijkvormigheid met den goddelijke Wil. Zich geheel in Gods handen geven. God zien in alle beschikkingen des levens. In ons werk, in onze naasten, in alles van den morgen tot den avond. Alles door God geordend om ons dichter tot Hem te brengen. In alles is Hij te zien. Niet aan de oppervlakte blijven hangen. Dat is geen verheven deugd, die alleen voor Heiligen en volmaakten wezen zou. Dat is de meest simpele waarheid, bevattelijk zelfs voor het kind, dat begrip van God heeft als Schepper en Bestierder van alle dingen. Het is een zoo eenvoudige waarheid, dat we er om de eenvoudigheid er van veel te weinig aan denken. Kerk ingesteld. H. Sacrament des Altaars. Genade in de Sacramenten. Vereeniging met God. God beginsel en deel van al ons handelen. Ecce ancilla Domini[4] Stabat juxta Crucem Mater [5] Beschouwende zielen veel lijden, onbeschrijfelijk veel. Maar lijden, dat de ziel niet zou willen missen. Lijden waarnaar zij verlangt. O vos omnes qui transitis per viam, si est dolor sicut dolor meus.[6] Kinderen van Maria. Met Maria in huis, met Maria alleen. Maria toonbeeld. Ecce Mater tua.[7] Aan de H. Teresia verscheen zij, terwijl de Zusters bijeen waren in het koor, in haar witten mantel en beloofde haar altijd met hare kinderen te zijn. Drukke bezigheden. H. Teresia zooveel te doen, dat er vaak geen tijd voor de recreatie overschoot. Maria alleen in Nazareth. Bethlehem. <v> Dan juist druk bezig met den Heer. Daarop uw streven gericht. Geen tijd alleen voor[8] werken. Geen tegenstelling. Altijd met God vereenigd. Altijd in vrede, altijd in rust. Hemel op aarde ook bij de grootste drukte, ook in het zwaarste lijden.

Dat is mooi, maar slechts mogelijk door de voorspraak van Maria.

Volgen wij Maria’s voorbeeld. Het is nog nooit gehoord, dat iemand [die] tot haar zijn toevlucht nam verlaten is.


  1. Notes for a sermon. Typescript, undated, 1 page, double-sided. NCI TBA OP91-020. Written on top of the page: ‘op t Feest van Maria, Koningin des Hemels’ – it is not known who wrote this text. At the time of Titus Brandsma this was not yet an official feast for the worldwide Roman Catholic Church. It was celebrated on 31 May.
  2. In the typscript erroneously single: ‘laat’.
  3. ’If you knew the gift from God’. See: John 4:10.
  4. ’See the servant of the Lord’. See: Luke 1:38.
  5. ’Standing near the cross was [his] Mother.’ See: John 19:25.
  6. ‘O, all you who pass by, if there is any sorrow like y sorrow.’ See: Lam 1:12.
  7. ’See your Mother.’ See: John 19:27.
  8. Crossed out is: ‘bidden, andere alleen voor’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2020