A pergunta, na qual

Portuguese translation of ‘De vraag, waarin‘ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren   [1] A pergunta se o ponto alto da vida místicaRead More

Drie Groote Mystieken

1919 Article Drie Groote Mystieken [1] Ontkennen, dat er in onze dagen een strooming naar mystiek bestaat, zou in strijd zijn met duidelijk waarneembare feiten,Read More

Levitatie

1936 Encyclopedic entry   Levitatie [1] Levitatie, in de mystiek een merkwaardig verschijnsel, meest bij extase voorkomend, waarbij de betreffende personen in mindere of meerdereRead More

Geestelijke Ladder

1936 Encyclopedic entry   Geestelijke Ladder [1] Geestelijke Ladder, beeld in het geestelijk en mystiek leven om den opgang naar God te verzinnebeelden. Men spreektRead More

Geestelijke jubel

1936 Encyclopedic entry   Jubel (Geestelijke jubel) [1] Jubel. Geestelijke jubel (mystiek), een toestand der ziel, waarin deze soms na het gebed van ingekeerdheid geraaktRead More

Angelus Silesius

1933 Encyclopedic entry   Angelus Silesius [1] Angelus Silesius, vooral bekend als mystiek schrijver. Zijn eigenlijke naam is Joannes Scheffler. * 1624 te Breslau, †Read More

Mary’s motherhood of God

English translation of ‘Maria’s moederschap van God’  by Maurits Sinninghe Damsté   Mary’s motherhood of God, leading idea in the mystical life By Prof. Dr.Read More

Het Vonkje der Ziel

1927 Article   Het Vonkje der Ziel door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm. Hoogleeraar aan de Keizer Karel-Universiteit te Nijmegen.[1] Als de groote mysticus RuusbroecRead More

De mystiek van Hadewych

1940 An article in three parts De Mystiek van Hadewych [1] Als ik voor Hadewych in de geschiedenis der Nederlandsche Mystiek, niet ten onrechte vergelekenRead More

O wonderlijke ruil

Comment (Dutch) on ‘Adeste fideles laeti triumphantes‘ by Kees Waaijman   O wonderlijke ruil Kees Waaijman Kerstmis is voor Titus Brandsma, zoals voor zoveel mysticiRead More

Gemma Galgani

1927 Foreword   Gemma Galgani. Ter inleiding bij haar Brieven en Extasen [1] Per speculum in aenigmate. In spiegelbeelden en in raadselen.[2] Zelfs een heiligeRead More

Mystiek in Nederland

undated (Radio?) Speech   MR. Mystiek in Nederland [1] Ik mag dan spreken over ‘Mystiek in Nederland’, trachten U een overzicht te geven – hetRead More

De vraag, waarin

1935, Niagara Falls Notes   [1] De vraag, waarin het hoogtepunt van het mystieke leven moet worden gezocht in de verlichting van het verstand danwelRead More

Schouwing

1938 Encyclopedic entry   Schouwing (mystiek) [1] Schouwing, (mystiek). Hieronder wordt de kennis verstaan, welke de mensch van God kan ontvangen, zoo dat hij GodsRead More

Mystiek en Pseudo-mystiek

1929 Speech   Mystiek en Pseudo-Mystiek Rede gehouden voor de R.K. Artsenvereeniging 9-11-’29 door Prof. Dr. Titus Brandsma, O.Carm.[1] ‘t Is feest voor U vandaagRead More

Extase

1935 Encyclopedic entry   Extase [1] Beschrijving. Extase is in de mystiek een toestand, die het midden houdt tusschen beschouwing en visioen. Letterlijk beteekent het:Read More

Duitsche mystiek

1935 Encyclopedic entry   Duitsche mystiek [1] Bij het eigen karakter, de eigen psyche van het Duitsche volk en de eigen stroomingen in zijn geestelijkRead More

Duisternis

1935 Encyclopedic entry   Duisternis [1] 1⁰ Goddelijke Duisternis. Wordt God dikwijls het Licht, het Eeuwige Licht genoemd, omdat Hij de bron is van alleRead More

Geertruide van Oosten

1938 An article in three parts   Geertruide van Oosten [1] Van het einde der dertiende tot omstreeks het midden der veertiende eeuw leefde teRead More

Jan Pelgrim Pullen

1938 An article in three parts   Jan Pelgrim Pullen (1550-1608) [1] Een merkwaardig heilig priester uit den tijd, waarin de Kerk in de NederlandenRead More

Mystiek

1937 Encyclopaedic entry   Mystiek [1]   Mystiek, een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zichRead More