Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten

Publication 2018

(In Dutch)

Titus Brandsma: Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten

Redactie: Anne-Marie Bos

Met bijdragen van Marinus van den Berg, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Charles Caspers, Corjo Jansen, Marc de Kesel, Ad de Keyzer, Fernando Millán Romeral, Peter Nissen, Michael Plattig, Gerrit Steunebrink, Kees Waaijman, Huub Welzen, Theo van der Zee.

In dit boek zijn veertien teksten van de zaligverklaarde Titus Brandsma samengebracht. Vaak fragmenten van uitgebreidere geschriften, die zijn brede belangstelling laten zien.

Veertien wetenschappers is gevraagd om een van de teksten te lezen en daar een reflectie op te geven, ieder vanuit de eigen expertise. Ze werpen een verrassend licht op deze teksten en op de veelzijdige wetenschapper die het Titus Brandsma Instituut nu al vijftig jaar inspireert.

Het boek kost 24,50 EUR en is verkrijgbaar via: www.adveniat.nl

ISBN 978-94-92093-71-4