Swobodna i metodyczna modlitwa

Polish translation of ‘Vrij en methodisch Gebed‘ by Marcin W. Polkowski   Swobodna i metodyczna modlitwa [1] Niderlandy bywają określane mianem kraju metodycznej modlitwy. UważaRead More

Leeders

1941 Article ‘Leeders’ [1] In het vorig artikel over het ‘Methodisch Gebed’[2] wezen wij er op, dat dit vooral een uitgebreider beoefening vond, toen hetRead More

Geestelijke Opklimmingen

1941 An article in two parts   Geestelijke Opklimmingen [1] Nadat wij in het algemeen het ‘methodisch’ gebedsleven hebben besproken[2] en in ons vorig artikel[3]Read More

Geestelijke nederdalingen

1941 Article   Geestelijke Nederdalingen [1] Nadat we gesproken hebben van de ‘Ladders’ van het geestelijk leven[2], van ‘geestelijke opklimmingen’[3], moeten we nog een oogenblikRead More

Schietgebeden

1938 Encyclopedic entry   Schietgebeden [1] Schietgebeden (Lat.: preces jaculatroriae), korte gebeden, verzuchtingen of ontboezemingen gedurende den dag, vooral bij aanvang van eenig werk ofRead More

Gebed

1935 Encyclopedic entry   Gebed [1] Gebed is het opstijgen van den geest tot God (Joannes Damascenus), d.i. het vrome opstijgen, dat God wil eerenRead More

Gebedenboek

1935 Encyclopedic entry   Gebedenboek [1] Hoewel het gebed is een verkeer van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in eenRead More