Bede tot Maria

1914

poem

 

Bede tot Maria

Waarop de H. Simon Stock het H. Scapulier ontving[1]

 

Door T. B. Carm.

 

Bloem van Carmels schoone dreven,

Wijnstok, zwaar van bloesemvracht,

Licht, dat door uw glans en luister

Zelfs verhoogt der Heemlen pracht,

Maagd, tot Moeder uitverkoren,

Hoogverheven door uw macht,

Moeder, allerzoetst en teeder,

Die geen aardschen liedeband,

Maar slechts dien des Heeren kendet,

Ster der Zee, schenk mij een pand,

Dat Ge uw Broeders van den Carmel

Leidt naar ’t Hemelsch Vaderland.

 


  1. Published in: Carmelrozen, Vol. III, July 1914, p. 49.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2020