A Estrela da Manhã

Portuguese translation of the poem ‘De Morgenster’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Estrela da Manhã [1]   Eis queRead More

Oração à Maria

Portuguese translation of the poem ‘Bede tot Maria’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     Oração à Maria Na qual São SimãoRead More

A Flor de Maio

Portuguese translation of the poem ‘Het Bloempje van den Mei’ by Bruno Castro Schröder / Ludovicus Barbara Mooren     A Flor de Maio [1]Read More

De Zalige Romaeus

1940 Article   De Zalige Romaeus [1] Voorbeeld van gebed en versterving. Trouw gezel, tot in den dood, van den H. Avertanus. Uit liefde totRead More

De Zal. Jacobinus

1940 Article   De Zal. Jacobinus [1] Een schitterend bewijs, hoe men in de nederigste bediening tot de hoogste heiligheid kan opklimmen. Uit arme oudersRead More

Z. Aloysius Rabata

1940 Article   Z. Aloysius Rabata [1] Allereerst een voorbeeld van vergevingsgezindheid. Door een belager doodelijk gewond met een pijl, trad hij dezen niet alleenRead More

De Heilige Avertanus

1940 Article   De Heilige Avertanus [1] Vier titels geven hem aanspraak op onze bijzondere vereering. Hij muntte uit in liefde tot het gebed enRead More

De Z. Dionysius van de Geboorte

1939 Article   De Z. Dionysius van de Geboorte [1] Franschman, Opper-stuurman van de Portugeesche vloot en koninklijk Cosmograaf, Ongeschoeide Carmeliet, Priester, Apostel, Martelaar. InRead More

De Z. Nonius

1938 Article   De Z. Nonius [1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheid hij bevocht. Onder den strijdkreet “Voor PortugalRead More

De H. Eliseus

1938 Article   De H. Eliseus [1] De leerling van Elias, voor wien als voor dien grooten Profeet de berg Carmel een der middelpunten wasRead More

De Z. Joannes Soreth

1937 Article   De Z. Joannes Soreth [1] Een vernieuwer, een hervormer, die omstreeks het midden der 15de eeuw na de inzinking, veroorzaakt door hetRead More

De H. Simon Stock

1937 Article   De H. Simon Stock [1] Een der grootste mannen van de Orde van Carmel. Zesde Prior Generaal, de eerste, die gekozen werd,Read More

De H. Cyrillus

1937 Article   De H. Cyrillus [1] De derde Prior-Generaal der Orde, wiens bestuur slechts kort is geweest, maar van de grootste beteekenis, omdat onderRead More

De H. Brocardus

1937 Article   De H. Brocardus [1] De tweede Prior-Generaal der Orde, die door haar een Regel te doen geven de nieuwe stichting heeft bevestigd.Read More

De H. Bertholdus

1937 Article   De H. Bertholdus [1] Hij is een van de roemruchte kruisridders, die van Europa naar het H. Land togen om het voorRead More

Bij de platen

1924 Article   Bij de platen Door Prof. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Nijmegen.   Zoo verscheiden is Maria’s verhouding tot het H. Sacrament desRead More

Zaden en vruchten

1923 Article   Zaden en vruchten Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.   De Carmelitessen van Lisieux besluiten het levensverhaal, dat de ZaligeRead More

Wees gegroet, Maria

1923 Article   Wees gegroet, Maria Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]   Op het feest van Maria-Boodschap wilde de H. Gertrudis onderRead More

De Roos in bloei

1923 Article   De Roos in bloei Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   De knop gaat open. De kracht, die ’t jongeRead More

Het Zaterdagsch Privilege

1922 Article   Het Zaterdagsch Privilege Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   Als een kleed van bijzondere bevoorrechting en bescherming is steedsRead More

Hare Kinderen

1922 Article   Hare Kinderen Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   De roem eener moeder zijn hare kinderen. Groot is de H.Read More

De Z. Dionysius

1922 Article   De Z. Dionysius Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord Carm. Oss.[1]   De versiering van zijn beeltenis leidt de verbeelding naar Indië.Read More

Een Maria-banier

1921 Article   Een Maria-banier Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1]   Zijn vele steden en staten Maria toegewijd, moeilijk zal een landRead More

De Z. Romaeus

1921 Article   De Z. Romaeus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   Een Pelgrim. Godsvrucht en boetvaardigheid zijn wel de eigenschappen, welkeRead More

De Z. Jacobinus

1921 Article   De Z. Jacobinus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   Een voorbeeld van nederigheid en van de strengste beoefening derRead More

De H. Avertanus

1921 Article   De H. Avertanus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss. [1]   De man van gehoorzaamheid. Dien schoonen naam gaf menRead More

De H. Bertholdus

1920 Article   De H. Bertholdus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord .Carm., Oss.[1]   Hoog rijzen de palmen omhoog. Zij verplaatsen ons in hetRead More

De H. Brocardus

1920 Article   De H. Brocardus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Uit den Palmenhof, die ons de schoonheid van den Carmel voorstelt,Read More

De H. Cyrillus

1920 Article   De H. Cyrillus Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] Hij is de man der vrome beschouwing, wien God een hoogereRead More

De H. Simon Stock

1920 Article   De H. Simon Stock Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1]   De 16de Juli van ’t jaar 1251 heeft hemRead More

De Z. Nonius

1919 Article   De Z. Nonius Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm. Oss.[1] Hoog wappert over zijn hoofd de legervaan van Portugal, welks onafhankelijkheidRead More

De Z. Joannes Soreth

1919 Article   De Zalige Joannes Soreth Door P. Dr. Titus Brandsma, Ord. Carm., Oss.[1] In vlammen staat zijn beeld. En in zijn hand draagtRead More