Marghareta Maria Alacoque

1933

Encyclopedic entry

 

Alacoque, Marghareta Maria

[1]

Alacoque, H. Maria Margaretha, door God begenadigde en uitverkoren verbreidster in de nieuwere tijden van de godsvrucht tot het H. Hart van Jesus * 22 Juli 1647, † 17 Oct. 1690 te Paray-le-Monial, trad in 1671 te Paray-le-Monial in de Congregatie der Salesianerinnen. Reeds te voren begenadigd met verschijningen des Heeren, van Maria en andere Heiligen, verscheen haar hier 27 Juni 1673 Jesus met de opdracht, iederen 1en Vrijdag te vieren door de H. Communie en een uur waken in deelneming aan de gedachtenis van zijn H. Lijden. Zij deelde hierbij in de pijnen van de Doornenkroon. Haar biechtvader, P. de la Colombière S.J., steunde haar ten krachtigste in de door God bevolen verbreiding der godsvrucht tot het H. Hart; na hem andere Jezuïeten, o.a. P. Croiset, die naar haar aanwijzingen een handboek voor de godsvrucht samenstelde. Na haar dood te Paray-le-Monial 17 Oct. 1690 werd de nieuw genoemde, maar reeds in de M.E. in vele private uitingen levende godsvrucht fel bestreden. In 1704 werd zelfs het boek van P. Croiset verboden. Eerst in 1765 werd de godsvrucht officieel goedgekeurd. Thans een der meest verbreide en door den paus bijzonder aanbevolen. M. M. werd 24 April 1864 zalig verklaard, terwijl 13 Mei 1920 haar heiligverklaring volgde. Zij schreef driemaal op bevel een schets van haar eigen leven en liet vele brieven na, die alle werden uitgegeven en in vele talen vertaald. Feestdag 17 Oct.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 651. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022