Maria Aikenhead

1933

Encyclopedic entry

 

Aikenhead, Maria

[1]

Aikenhead, Maria, Eerbiedw., stichteres van de Irish Sisters of Charity (1815), ook buiten Ierland verspreid. Door de leiding en verbreiding van haar instituut verwierf zij zich in Ierland groote verdiensten en stierf zij 22 Juli 1858 te Dublin, algemeen vereerd. In 1921 werd het proces voor haar zaligverklaring ingeleid.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 625. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022