Heil den Dietschers

1933 Article Heil den Dietschers [1] In de huidige tegenstellingen voelen we het als een weldaad, dat we kinderen zijn van den ouden Dietschen stam.Read More

Een blije uitzetting

1933 Article   Een blije uitzetting [1] Al jaren is er over gepraat. De uitbreiding was noodzakelijk. Het Corpsgebouw moest uitgezet. Daar waren niet alleenRead More

Beauraing

1933 Encyclopedic entry   Beauraing [1] Beauraing, gem. In de prov. Namen, ten N.O. van Rochefort; ruim 1 800 inw., grootendeels Kath.; opp. 2 086Read More

Nicolaas van Baechem

1933 Encyclopedic entry   Baechem, Nicolaas van [1] Baechem, Nicolaas van, naar geboorteplaats ook van Egmond, * ca. 1470, † 28 Aug. 1526 te Leuven.Read More

Angelus Silesius

1933 Encyclopedic entry   Angelus Silesius [1] Angelus Silesius, vooral bekend als mystiek schrijver. Zijn eigenlijke naam is Joannes Scheffler. * 1624 te Breslau, †Read More

Alumbrados

1933 Encyclopedic entry   Alumbrados [1] Alumbrados, ook Iluminados (Verlichten) en Dejados (Verlatenen) genoemd. In het begin der 16e eeuw een groep personen, die inRead More

Altötting

1933 Encyclopedic entry   Altötting [1] Altötting, beroemdste bedevaartsoord van Beieren. In den Karolingischen tijd een koninklijke Palts. In de achthoekige, waarschijnlijk uit den KarolingischenRead More

Altomünster

1933 Encyclopedic entry   Altomünster [1] Altomünster, klooster, in Oberbayern. In 740 gesticht als Benedictijnenklooster door H. Alto met hulp van Pepijn en den H.Read More

Altmann van Passau

1933 Encyclopedic entry   Altmann van Passau [1] Altmann van Passau, Zalige, 1065 bisschop van Passau, deed veel voor de hervorming der zeden onder deRead More

Alphonsus van Madrid

1933 Encyclopedic entry   Alphonsus van Madrid [1] Alphonsus van Madrid, Franciscaan, geestelijk schrijver in de eerste helft der 16e eeuw in Spanje, vooral bekendRead More

Z. Alpais

1933 Encyclopedic entry   Alpais, Z. [1] Alpais, Zalige, kluizenares te Cudot in het diocees van Sens, leefde jaren met de H. Communie als eenigRead More

H. Alexius

1933 Encyclopedic entry   Alexius, H. [1] Alexius, H., 5e eeuw,[2] in den nacht voor zijn huwelijk het ouderlijk huis ontvlucht en naar Edessa gegaan,Read More

Alexianinnen

1933 Encyclopedic entry   Alexianinnen [1] Alexianinnen, in de M.E. gewoonlijk cellezusters of Cellietinnen, ook broodzusters of zwarte zusters genoemd, vrouwelijke tak der cellebroeders ofRead More

Alexianen

1933 Encyclopedic entry   Alexianen [1] Alexianen, in de M.E. gewoonlijk cellebroeders of Cellieten, ook arme broeders of Lollaaden[2] genoemd, ontstaan uit de Bogarden enRead More

Z. Aldobrandesca

1933 Encyclopedic entry   Aldobrandesca, Z. [1] Aldobrandesca, Zalige, op verlangen harer ouders gehuwd met Bindo Bellanti te Siena, voor- [731] beeldig echtgenoote. Na denRead More

Albertustafel

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Albanus van Mainz

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Mainz 1933[1] Albanus van Mainz, Heilige, kwam in het begin der 5e eeuw als priester met Theonestus, eveneens priester,Read More

Albanus van Engeland

1933 Encyclopedic entry   Albanus van Engeland [1] Albanus van Engeland, Heilige, eerste Eng. martelaar, waarsch. onder Diocletianus. Volgens zijn lijdensverhaal, uit de 6e eeuw,Read More

Marghareta Maria Alacoque

1933 Encyclopedic entry   Alacoque, Marghareta Maria [1] Alacoque, H. Maria Margaretha, door God begenadigde en uitverkoren verbreidster in de nieuwere tijden van de godsvruchtRead More

Maria Aikenhead

1933 Encyclopedic entry   Aikenhead, Maria [1] Aikenhead, Maria, Eerbiedw., stichteres van de Irish Sisters of Charity (1815), ook buiten Ierland verspreid. Door de leidingRead More

Agnes van Poitiers

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Poitiers [1] Agnes van Poitiers, Heilige, leerlinge van de H. koningin Radegundis en door deze in 560 verheven totRead More

Agnes van Hongarije

1933 Encyclopedic entry   Agnes van Hongarije [1] Agnes van Hongarije, ook A. van Oostenrijk, gemalin van koning Andreas III van Hongarije, † 13 MeiRead More

H. Agnes

1933 Encyclopedic entry   Agnes, H. [1] Agnes, Heilige, martelares te Rome, waarschijnlijk nog onder Valerianus in het midden der 3e of anders onder DiocletianusRead More

H. Agatha

1933 Encyclopedic entry   Agatha, H. [1] Agatha, Heilige, een der beroemdste en meest vereerde Heiligen der oude Kerk, wier naam in den canon derRead More

H. Afra

1933 Encyclopedic entry   Afra, H. [1] Afra, Heilige, martelares uit de vervolging van Diocletiaan, volgens sommigen te Augusta aan den Euphraat, meer waar- [517]Read More

H. Adeltrudis

1933 Encyclopedic entry   Adeltrudis, H. [1] Adeltrudis, Heilige, ook Aldetrudis,[2] dochter van den H. Vincentius Madelgarius en de H. Waldetrudis, welke een zuster wasRead More

H. Adelgundis

1933 Encyclopedic entry   Adelgundis, H. [1] Adelgundis, Heilige, stichteres en abdis van het dubbel-klooster Maubeuge sur Sambre, leerlinge van den H. Amandus, uit wiensRead More

H. Adela

1933 Encyclopedic entry   Adela, H. [1] Adela, 1⁰ Heilige, ook Adula en Adolana, dochter van koning Dagobert II en grootmoeder van abt Gregorius vanRead More

Adalgoz van Veltheim

1933 Encyclopedic entry   Adalgoz van Veltheim [1] Adalgoz van Veltheim, 1088 domproost van Halberstadt, 1107 aartsbisschop van Maagdenburg, bevorderaar van een heiliger leven derRead More

Amandus Acker

1933 Encyclopedic entry   Acker, Amandus [1] Acker, 1⁰ Amandus, provinciaal der paters van den H. Geest in Duitschland, nadat hij eerst als missionaris inRead More

Abraham Abulafia

1933 Encyclopedic entry   Abulafia, Abraham [1] Abulafia, Abraham, verbreider van fantastische mythische theorieën omtrent het einde der 13e eeuw, vooral in Italië en Spanje,Read More

Willem Jan Aalders

1933 Encyclopedic entry   Aalders, Willem Jan [1] Aalders, Willem Jan, hoogleeraar te Groningen in de Wijsbegeerte van den Godsdienst. Bevorderaar van het onderwijs opRead More

Bedevaart

1933 Encyclopedic entry   Bedevaart (Godsdienstig) [1] I. Godsdienstig. B. is het groepsgewijs trekken (Duitsch: wallen, vandaar Wallfahrt) naar een heiligdom, zoodat het daar drukRead More

Ascese

1933 Encyclopedic entry   Ascese [1] Ascese (Gr., = oefening), meer in het bijzonder de beoefening van de deugd ter vervolmaking van zichzelven, vandaar hetRead More

De Katholieke Universiteit 1932-1933

1933 Valedictory address   De Katholieke Universiteit in 1932-1933 [1] Hoogwaardige Excellenties en Bestuursleden der St. Radboudstichting, Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Docenten, BibliothecarisRead More