Altmann van Passau

1933

Encyclopedic entry

 

Altmann van Passau

[1]

Altmann van Passau, Zalige, 1065 bisschop van Passau, deed veel voor de hervorming der zeden onder de geestelijkheid en in verschillende abdijen, steunde paus Gregorius VII in zijn hervormingswerk, stond in den investituurstrijd trouw aan diens zijde en sloot zich aan bij den tegen-koning Rudolf van Zwaben. Daarom door Hendrik IV verdreven en in ballingschap † 8 Aug. 1091, begraven in de crypte te Göttweig. Vereering voor Linz en Passau bevestigd. Hymne, Sequentia en Rijm-officie door Chr. van Lilienfeld. Feestdag 8 Aug.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. II. c. 75. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022