H. Adelgundis

1933

Encyclopedic entry

 

Adelgundis, H.

[1]

Adelgundis, Heilige, stichteres en abdis van het dubbel-klooster Maubeuge sur Sambre, leerlinge van den H. Amandus, uit wiens handen zij op aandringen harer zuster, de H. Waldetrudis, den sluier aannam, nadat zij het ouderlijk huis, waar men haar een huwelijk opdrong, was ontvloden. Haar oudste leven, nog uit den Karolingentijd, opgenomen in de Acta Sanctorum, maakt melding van vele wonderen en visioenen. Patrones tegen den kanker. † 30 Jan. 684. Op dien dag vereerd.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 387. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022