Adalgoz van Veltheim

1933

Encyclopedic entry

 

Adalgoz van Veltheim

[1]

Adalgoz van Veltheim, 1088 domproost van Halberstadt, 1107 aartsbisschop van Maagdenburg, bevorderaar van een heiliger leven der geestelijkheid. Aan hem wordt een oproep tot een kruistocht tegen de Wenden toegeschreven, dien Tangl toeschrijft aan een geestelijke in Vlaanderen. Vgl. Dissert. P. Ostwald (Halle 1908). → Wenden.[2]

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 364. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof this reference is added manually by an editor.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022