H. Afra

1933

Encyclopedic entry

 

Afra, H.

[1]

Afra, Heilige, martelares uit de vervolging van Diocletiaan, volgens sommigen te Augusta aan den Euphraat, meer waar- [517] schijnlijk, volgens de laatste nasporingen van Bigelmaier, te Augsburg. De Armeensche St. A.-legende zou dan een bewerking zijn van de oudere Latijnsche. In enkele oude hss. is bovendien een H. Afer in de plaats der H.A. gesteld. Op deze verwisseling maakte reeds Notker Balbulus in het begin der 13e eeuw opmerkzaam. De verwisseling van den plaatsnaam stamt waarschijnlijk uit het begin der 12e eeuw. De H. A. is volgens de oude ‘Passio’ den vuurdood gestorven en wordt ook naast een brandstapel afgebeeld. Dat zij eerst een publieke vrouw zou zijn geweest staat allerminst vast. Wel is in een latere redactie van haar lijdensverhaal sprake van haar bekeering, doch deze latere redactie heeft weinig geschiedkundige waarde. Feestdag 7 Aug.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 516-517. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022