H. Agatha

1933

Encyclopedic entry

 

Agatha, H.

[1]

Agatha, Heilige, een der beroemdste en meest vereerde Heiligen der oude Kerk, wier naam in den canon der H. Mis werd opgenomen. Hoewel ook Palermo er aanspraak op maakt, haar geboortestad te zijn, is Catania op Sicilië de stad harer bijzondere vereering. Hoewel de legende van haar leven en dood weinig geschiedkundige waarde heeft, wordt algemeen Catania beschouwd als de stad harer marteling, waarschijnlijk nog onder de vervolging van Decius. Zij is de patrones dezer stad. Haar sluier zou vlammen en lavastroomen van de stad hebben afgewend. Aldus patrones in gevaar van [580] brand en zoo waarschijnlijk ook patrones der klokkengieters, omdat de gewijde klok eveneens brand en bliksem moest bezweren. In verband hiermede het gebruik der St. Agathakaars, een gewijde Lichtmiskaars met haar grafschrift, ontstoken bij brandgevaar, en van haar afbeelding met een kaars, met gebed om van het vuur bevrijd te blijven. Ook brood, wijn en water en vruchten werden ter eere van de H. Agatha gewijd om deze zelf van het vuur te vrijwaren, of daardoor van het vuur bevrijd te blijven. Ook haar marteldood, die bijzonder wreed was, herinnert aan vuur, welks folteringen zij, nadat haar de borsten waren afgesneden, heldhaftig weerstond.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 579-580. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022