Agatha Maria van het H. Sacrament

1933

Encyclopedic entry

 

Agatha Maria van het H. Sacrament

[1]

Agatha Maria van het H. Sacrament, zuster der Congr. van het H. Sacr., in haar geestelijk leven geleid door bijzondere godsvrucht tot het H. Lijden, waarmede zij zich door zeer strenge boete trachtte te vereenigen. Op mystieke wijze deelde zij in de pijnen van de Doornenkroon. * te Marseille, † 27 Nov. 1668 aldaar. Trad in 1660 in genoemde Congregatie.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 580. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022