H. Agnes

1933

Encyclopedic entry

 

Agnes, H.

[1]

Agnes, Heilige, martelares te Rome, waarschijnlijk nog onder Valerianus in het midden der 3e of anders onder Diocletianus in het begin der 4e eeuw. Van haar leven en marteldood is niets zekers bekend, doch de[2] bronnen stemmen hierin overeen, dat zij op zeer jeugdigen leeftijd werd gemarteld en begraven in een crypte aan de Via Nomentana, waarover de dochter van keizer Constantijn in het midden der 4e eeuw een basiliek liet bouwen, later vergroot en verfraaid. Om het graf der Heilige werden in de 4e eeuw catacomben als verdere begraafplaats aangelegd. Op haar feest (21 Jan. met 28 Jan. als octaafdag) worden elk jaar 2 lammeren gezegend, uit welker wol de pallia voor de aartsbisschoppen worden geweven. Afgebeeld met een lam, zinspeling op den jeugdigen [593] leeftijd, waarop zij, zacht als een lam, den marteldood onderging. Haar naam is opgenomen in den canon der H. Mis, bewijs harer groote vereering.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I, c. 592-593. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof ‘De’ is crossed out, and ‘Van haar leven en marteldood is niets zeker bekend, doch de bronnen….etc.’ is added manually by an editor.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022