H. Alexius

1933

Encyclopedic entry

 

Alexius, H.

[1]

Alexius, H., 5e eeuw,[2] in den nacht voor zijn huwelijk het ouderlijk huis ontvlucht en naar Edessa gegaan, waar hij 17 jaar woonde. Hij keerde toen naar Rome terug en werd als onbekende ‘vrijwillige’ arme in het ouderlijk huis opgenomen en bewoonde daar een klein vertrek onder de trap. Volgens de legende geboren te Rome. Na zijn dood onder paus Innocentius I (401-’17)[3] herkend en als heilige vereerd. Afgebeeld als bedelaar, in Chronica Nuremberg, met trap in de hand.[4] Patroon der ‘vrijwillige armen’ en als zoodanig ook der Alexianen. Afgebeeld te Rome (fresco 16e eeuw in St. Alexius en Bonifatius) met pelgrimsstaf naast den troon van Maria; verwisselt van kleed met een arme; woont onder de trap van het ouderlijk huis (Mellan); ontvangt aalmoezen van zijn ouders. Cyclus van zijn leven in de S. Clemente te Rome (± 1050). Feestdag 17 Juli.[5]

Brandsma/Heijer.[6]


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 765. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof ‘5de eeuw’ is added manually, probably by an editor.
  3. On the printer’s proof ‘onder paus Innocentius I (401-’17)’ is added manually by an editor.
  4. On the printer’s proof ‘in Chronica Nuremberg, met trap in de hand’ is added manually by an editor.
  5. In the printer’s proof this feastday is mentioned at another place in the text.
  6. On the printer’s proof ‘Brandsma/Heijer’ is added manually. Is Heijer the editor?

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022