Z. Alpais

1933

Encyclopedic entry

 

Alpais, Z.

[1]

Alpais, Zalige, kluizenares te Cudot in het diocees van Sens, leefde jaren met de H. Communie als eenig voedsel, begenadigd door vele wonderen en visioenen. † 3 Nov. 1211 te Cudot. Overblijfselen aldaar in 1878 teruggevonden. In 1874 vereering door Pius IX bevestigd. Leven bij Bollandisten. Feestdag 3 Nov.[2]

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. II. c. 37. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof this date is added manually, probably by an editor.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022