Nicolaas van Baechem

1933

Encyclopedic entry

 

Baechem, Nicolaas van

[1]

Baechem, Nicolaas van, naar geboorteplaats ook van Egmond, * ca. 1470, † 28 Aug. 1526 te Leuven. In 1491 magister artium, studeerde daarna theologie, 1505 te Leuven doctor. 1506 trad hij te Mechelen in de Orde van Carmel. 1510 regens[2] van het studiehuis te Leuven tot 1517. Daarna één jaar prior en regens te Brussel. 1518 weder regens te Leuven tot zijn dood. Begraven te Mechelen. In 1520 door landvoogdes Margaretha namens den keizer tot inquisiteur aangesteld. In die hoedanigheid treedt hij op in verschillende processen. Hij was een verklaard tegenstander van Erasmus, die hem dan ook met zijn sarcasmen vervolgde. Zijn Commentaar op Petrus Lombardus, op de Brieven van St. Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs, vele preeken en toespraken, in het bijzonder zijn Censuur op Erasmus’ Lof der Zotheid en diens Colloquia werden vroeger in het klooster [574] te Mechelen bewaard, doch schijnen thans verloren.

Lit. : Conv. Mechliniensis ….Descriptio (hs. Stadsarch. antw.[3] en Carmel Nijmegen, fol. 207-213); P. Fredericq, Corp. Doc. Inquis. (IV 1900); C. de Villiers, Bibl. Carm. (II); Huizinga, Erasmus.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. III. c. 573-574. The NCI preserves the corrected printer’s proof.
  2. The first lines of the printer’s proof were deleted and replaced by a typescript with the published text.
  3. On the printer’s proof is written: ‘Antwerpen’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022