Altötting

1933

Encyclopedic entry

 

Altötting

[1]

Altötting, beroemdste bedevaartsoord van Beieren. In den Karolingischen tijd een koninklijke Palts. In de achthoekige, waarschijnlijk uit den Karolingischen tijd stammende Paltskapel kreeg in de 15e eeuw een mooi houten Mariabeeld van omstreeks 1300, later bekleed, een geweldige vereering, waardoor A. een nationaal heiligdom voor Beieren werd, nog jaarlijks door meer dan 300 000 pelgrims bezocht. Sinds het midden der 17e eeuw worden de harten der Beiersche koningen in urnen in de H. Kapel bijgezet. De Stadtpfarrer van A. heeft het privilege der pontificalia. Hij wordt voor de bediening der pelgrims [78] bijgestaan door pater Kapucijnen, die er hun hoofdklooster hebben. Hier was de Z. Koenraad van Parzham jaren portier.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. II. c. 77-78. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022