Z. Aldobrandesca

1933

Encyclopedic entry

 

Aldobrandesca, Z.

[1]

Aldobrandesca, Zalige, op verlangen harer ouders gehuwd met Bindo Bellanti te Siena, voor- [731] beeldig echtgenoote. Na den dood van Bellanti tertiares der Humiliaten, leefde zij in armoede en boete en werd door de gave van wonderen, profetieën en visioenen van het leven en lijden des Heeren begenadigd. * 1249 te Siena, † 26 April 1309 aldaar. Overblijfselen bewaard en vereerd in S. Tommaso in Siena.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 730-731. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022