Albanus van Mainz

1933

Encyclopedic entry

 

Albanus van Mainz

1933[1]

Albanus van Mainz, Heilige, kwam in het begin der 5e eeuw als priester met Theonestus, eveneens priester, van een eiland in de Middellandsche Zee over Italië en Frankrijk naar Mainz, waar hij in 406 door de Hunnen werd vermoord en in hooge verering bleven. Te Mainz werd te zijner gedachtenis het beroemde St. Albansklooster gebouwd, grafstede van vele Mainzer bisschoppen uit de vroege M.E., plaats van bijeenkomst van bisschoppen en rijksgrooten, centrum van geestelijk en wetenschappelijk leven, in 1552 verwoest. In 1907 werden bij uitbrei- [670] ding der stad de fundamenten der Karolingische basiliek met resten van een nog ouder Rom. heiligdom teruggevonden. Afgebeeld met het hoofd in de hand, waarbij een verwisseling met den H. Albanus van Engeland niet onwaarschijnlijk is. Herinnering ook aan zijn marteldood. Vereerd als patroon tegen onweer en rampen te Mainz, Basel en in Beieren. Feestdag 21 Juni.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 669-670. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022