Abraham Abulafia

1933

Encyclopedic entry

 

Abulafia, Abraham

[1]

Abulafia, Abraham, verbreider van fantastische mythische theorieën omtrent het einde der 13e eeuw, vooral in Italië en Spanje, waarbij hij steun zocht in de Duitsche mystiek, o.a. in de geschriften van Eleasar van Worms. Hij trad op als profeet en messias. *1240 te Saragosa, † 1291. Hij zag in den naam Gods, in het verplaatsen en tellen der lettters (Seruph), in de verwisseling der letters (Temura), in de duiding der letters als afkortingen (Notarikon), in de behandeling der letters naar haar getalswaarde (Gematria) en in de verklaring der vocaalteekens de hoogste kennis, waarbij ascese en volledige onthechting van de wereld tot de hoogste volmaaktheid opvoerden. Hij gaf aldus aan de speculatieve kaballistische theorieën een profetisch-visionnaire strekking. Hij had een tijdlang door het mythisch karakter, dat hij aan zijn profetieën gaf, grooten invloed, schreef vele mythische verhandelingen, waarvan slechts fragmenten gedrukt worden.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 279. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022