Godsvrucht tot het H. Aanschijn

1933

Encyclopedic entry

 

Aanschijn (godsvrucht tot het H.)

[1]

Aanschijn, godsvrucht tot het H., Het H. Aanschijn is van ouds[2] in de kerk vereerd Op het laatst der vorige eeuw werd deze godsvrucht bijzonder verspreid. Men denke o.a. aan de H. Teresia van het Kindje Jesus en het H. Aanschijn. In 1884 werd te Tours door de Carmelites Maria van den H. Petrus en den advocaat L. Dupont een Broederschap van het H. Aanschijn en door den laatste ook een Genootschap van Priesters van het H. Aanschijn. (Prêtres de la Ste. Face) gesticht, welke kerkelijk werden goedgekeurd. Doel was vooral eerherstel. Later verbood de H. Congr. der Inquisitie de verbreiding dezer godsvrucht en de oprichting van soortgelijke Broederschappen als onnoodige nieuwigheden.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. I. c. 84. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. In the printer’s proof, the word ‘steeds’ is crossed out. The word written instead is unreadable. In the publication this is ‘van ouds’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022