Lengte van Christus, Maria, enz

1936

Encyclopedic entry

 

Lengte van Christus, Maria, enz

[1]

Lengte van Christus, Maria, enz., een in de latere M.E. verspreide godsvrucht om door gebeden ter lengte van het lichaam of ledematen van Christus, Maria en ook van andere heiligen, van het H. Graf, het H. Kruis, de H.H. Wonden, enz. bijzondere gunsten te verwerven. Gewoonlijk waren het stroken papier volbeschreven of bedrukt met gebeden. De lengte van Maria werd zwangeren omgedaan voor een voorspoedige bevalling. Vooral in Beieren vond deze godsvrucht ingang. Men heeft er Maria-Läng-bilder en Maria-Läng-kapellen enz. Herhaaldelijk heeft [292] de Kerk tegen uitwassen dezer godsvrucht stelling genomen.

Lit.: G. Uzielli, Misure lineari medievali e l’ effigie di Cristo (Florence 1899).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 291-292, as part of the lemma ‘lengte’. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022