(Voorspelling van) Lehnin

1936

Encyclopedic entry

 

(Voorspelling van) Lehnin

[1]

Lehnin, dorp in Brandenburg, met ca 2900 inw. (meest Prot.). Hier werd in 1180 het Cisterciënserklooster Himmelpfort am See gesticht (opgeheven 1542). Oude kloosterkerk (13e eeuw).

Voorspelling van Lehnin (Vaticinium Leninense), een voorspelling in 100 verzen, zgn. stammend van een Cisterciënser-monnik Herman van omstreeks 1300 uit de abdij van Lehnin en betrekking hebbend op de toekomst van Brandenburg in verband met de Hohenzollerns. Tot 1700 komen de voorspellingen uit en omstreeks dien tijd moet ook het vaticinium om politieke doeleinden tegen de Hohenzollerns zijn opgesteld. Men schrijft het toe aan M.F. Seidel, Kammergerichtsrat, † 1693, die ze te Berlijn ‘ontdekte’ en verspreidde. Bij den val van de Hohenzollerns in 1918 heeft men er zich nog weder op beroepen. Waardeloos.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 264. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022