Friezen, omhoog

Dutch translation of Friezen, omheech by Jan K.H. van der Meer   Friezen, omhoog [1] In ons lage Friese land, op het weiland vooral, kennen wijRead More

Friezen, omheech

1936 Speech (Frisian) Friezen, omheech [1] Yn ús lege Fryske lân, oppe greide foaral kinne wy as in ding fen stille bekoorlikens it sjongend omheechRead More

Ons Hooger Onderwijs

1936 Article   Ons Hooger Onderwijs In het nummer van 3 Oct., dat ik door afwezigheid en bezigheden eerst deze week las, ontmoette ik eenRead More

Francus Lippi

1936 Encyclopedic entry   Francus Lippi [1] Lippi, Francus, Zalige, Carmeliet.* 3 Dec. 1211 te Grotto bij Siena, † 11 Dec. 1291 te Siena. HijRead More

Markward van Lindau

1936 Encyclopedic entry   Markward van Lindau [1] Lindau, 1⁰ Markward van, Franciscaan. † 1392 te Konstanz. Provinciaal der Beiersche Provincie. Beroemd prediker en schrijverRead More

Kruis van Limpias

1936 Encyclopedic entry   Kruis van Limpias [1] Limpias, Kruis van, een kruisbeeld (Cristo de la Agonia) uit de 17e eeuw boven het hoogaltaar inRead More

Levitatie

1936 Encyclopedic entry   Levitatie [1] Levitatie, in de mystiek een merkwaardig verschijnsel, meest bij extase voorkomend, waarbij de betreffende personen in mindere of meerdereRead More

Leo a S. Laurentio

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Laurentio [1] Leo a S. Laurentio (Maes<), Carmeliet, beroemd predikant. * 1646 of 1647 te Brussel, † 16Read More

Leo a S. Joanne

1936 Encyclopedic entry   Leo a S. Joanne [1] Leo a S. Joanne (Joannes Macé), Carmeliet. * 9 Juli 1600 te Rennes, † 30 Dec.Read More

(Voorspelling van) Lehnin

1936 Encyclopedic entry   (Voorspelling van) Lehnin [1] Lehnin, dorp in Brandenburg, met ca 2900 inw. (meest Prot.). Hier werd in 1180 het Cisterciënserklooster HimmelpfortRead More

Maria Teresia Ledóchowska

1936 Encyclopedic entry Maria Teresia Ledóchowska [1] Ledóchowska, 1⁰ Maria Teresia, gravin, zuster van W. → Ledóchowski, nicht van M. Ledóchowski. * 29 April 1863Read More

Lateldagen

1936 Encyclopedic entry   Lateldagen [1] Lateldagen, bepaalde dagen in het jaar, waarop in de kloosters oudtijds de geregelde ‘minutiones’ of aderlatingen, tot vernieuwing vanRead More

Maria Lataste

1936 Encyclopedic entry   Maria Lataste [1] Lataste, Maria, mystiek begenadigde. * 21 Febr. 1822 te Mimbaste (Fr.), † 10 Mei 1847 te Rennes. VanafRead More

Adelheid Langmann

1936 Encyclopedic entry   Adelheid Langmann [1] Langmann, Adelheid, Dominicanes † 22 Nov. 1375 in het klooster Engelthal. Met zuster Erlint en zuster Christina EbnerRead More

Geestelijke Ladder

1936 Encyclopedic entry   Geestelijke Ladder [1] Geestelijke Ladder, beeld in het geestelijk en mystiek leven om den opgang naar God te verzinnebeelden. Men spreektRead More

Geestelijke jubel

1936 Encyclopedic entry   Jubel (Geestelijke jubel) [1] Jubel. Geestelijke jubel (mystiek), een toestand der ziel, waarin deze soms na het gebed van ingekeerdheid geraaktRead More

Josephscongregratie van Mill-Hill

1936 Encyclopedic entry   Josephscongregratie van Mill-Hill [1] Josephscongregratie van Mill-Hill (Roosendaal), Sint, missiecongregratie, gesticht door kardinaal Vaughan, met voor de helft Engelsche, voor deRead More

Joannes van Oudewater

1936 Encyclopedic entry   Joannes van Oudewater [1] Joannes van Oudewater, vergriekscht Paleonydorus genoemd[2], Carmeliet. * ca. 1435 waarsch. te Oudewater, † 1507 te Mechelen,Read More

Joannes (Gerbrandsz) a Leydis

1936 Encyclopedic entry   Joannes (Gerbrandsz) a Leydis [1] Joannes (Gerbrandsz) a Leydis, schrijver van belangrijke kronieken, Carmeliet; *ca. 1440 waarsch. te Leiden, in deRead More

Irm(in)gard

1936 Encyclopedic entry   Irm(in)gard [1] Irm(in)gard[2] (Irmingarda, Ermgard), Heilige. Men noemt haar Irmingard van Zutphen naar haar afkomst, I. van Süchteln, naar het vlekRead More

Incubus

1936 Encyclopedic entry   Incubus [1] Incubus, een verschijning van den duivel om met den mensch geslachtelijk te verkeeren. Men heeft aan dezen verschijningsvorm vanRead More

Helderziendheid

1936 Encyclopedic entry   Helderziendheid [1] 1⁰. (parapsychologie) een element van het begrip → paragnosie; het op paranormale wijze waarnemen (niet te verwarren met →Read More

Heilig Uur

1936 Encyclopedic entry   Heilig Uur [1] Heilig Uur, in het bijzonder een uur van aanbidding ter gelegenheid van de[2] uitstelling van het Allerheiligste, waarbijRead More

Geur van Heiligheid

1936 Encyclopedic entry   (Heiligheid) Geur van Heiligheid [1] Geur van Heiligheid, gewoonlijk gebruikt als een figuurlijke uitdrukking voor iemands algemeene erkenning als een heilige,Read More

Onze Katholieke Pers

1936 Book introduction   Onze Katholieke Pers [1] Wat heeft ze moeten worstelen. Hier wordt een overzicht gegeven van die worsteling, maar met een blijRead More

The Richness of Pentecost

English translation of ‘Pinksterweelde‘ by Rolf Nepi Willemsen, O.Carm.   The Richness of Pentecost [1] Solemnity. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supernaeRead More

Pinksterweelde

1936 Conferences   Pinksterweelde [1] Hoogfeest. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et supernae virtutes. Profusis gaudiis.[2] Afsluiting van den Paaschkring. De zon isRead More

De Katholieke Pers

1936 Radio speech De Katholieke Pers [1] Rede, gehouden door den Geestelijken Adviseur der R.K. Journalisten-vereniging Prof. Dr. Titus Brandsma, O. Carm. voor de K.R.O.Read More

Dierenbescherming

1936 Speech   Dierenbescherming in het schoolprogram [1] De een heeft meer gevoel voor orde en schoonheid dan de ander. Maar van de orde enRead More

Lijdensmeditaties

1936 Encyclopedic entry   Lijdensmeditaties [1] Lijdensmeditaties. Talloos zijn de vormen, waaronder in den loop der eeuwen het H. Lijden van Christus is beschouwd enRead More

Lauwheid

1936 Encyclopedic entry   Lauwheid [1] Lauwheid, in het geestelijk leven een toestand van verslapping en verflauwing na een eerste tijdperk van ijver en liefde.Read More

Joannes van het Kruis

1936 Encyclopedic entry   Joannes van het Kruis [1] Joannes van het Kruis, Heilige, Kerkleeraar, Carmeliet. *24 Juni 1542 te Fontiveros (Spanje), † 14 Dec.Read More

Geestelijke lezing

1936 Encyclopedic entry   Lezing (geestelijke) [1] Lezing, geestelijke, is in het geestelijk leven de lezing van de H. Schrift en andere godsdienstige boeken, welkeRead More