Leo a S. Joanne

1936

Encyclopedic entry

 

Leo a S. Joanne

[1]

Leo a S. Joanne (Joannes Macé), Carmeliet. * 9 Juli 1600 te Rennes, † 30 Dec. 1671 te Parijs. Hij trad 1616 reeds in de Orde en werd een der steunpilaren van de hervorming van Tours en Rennes (strictior observantia), die ook in de Nederlanden werd aangenomen. In 1635 provinciaal der provincie van Tours, in 1644 tevens visitator over heel Frankrijk, 1660 assistent van den generaal te Rome. Hij was o.a. prediker aan het Fransche hof onder Lodewijk XIII en XIV, zeer intiem met kardinaal de Richelieu, dien hij in zijn stervensuur bijstond en wiens lijkrede hij hield, hoog in aanzien bij vele kardinalen te Rome en paus Innocentius X, buitengewoon vruchtbaar schrijver in het Latijn en het Fransch, o.a. over de Orde van Carmel en haar hervorming, levens van Jesus, Maria, St. Anna, van heiligen der Orde als de H. Maria Magdalena de Pazzi, de Z. Francisca d’Amboise en van vele andere vrome personen, over het Scapulier [308] van Carmel, over de Goddelijke Liefde, het H. Kruis enz., vele apologetische geschriften, o.a. over de predestinatie, de veelvuldige H. Communie, een zeer gewaardeerde Theologia mystica, een handboek voor de Ridderorde van O. L. Vrouw van den Berg Carmel en St. Lazarus, eindelijk vier dln preeken in het Fransch.

Lit.: Cosmas de Villiers, Bibl. Carmel.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 307-308. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022