Maria Lataste

1936

Encyclopedic entry

 

Maria Lataste

[1]

Lataste, Maria, mystiek begenadigde. * 21 Febr. 1822 te Mimbaste (Fr.), † 10 Mei 1847 te Rennes. Vanaf haar 17e jaar had zij vele verschijningen van God zelf, waarin haar veel over de Goddelijke Natuur werd geopenbaard. Mei 1844 werd zij als leekezuster opgenomen in de Congregratie van het H. Hart te Parijs. Na korten tijd in het klooster te Conflans geweest te zijn, kwam zij naar Rennes, waar zij op 25-jarigen leeftijd in geur van heiligheid stierf. Haar visioenen werden in den vorm van 87 brieven en 13 traktaten uitgegeven door Pascal Darbins: La vie et les oeuvres de M. L., religieuse coadjutrice du sacré Coeur (3 dln. Parijs 1866).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 149. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022