Adelheid Langmann

1936

Encyclopedic entry

 

Adelheid Langmann

[1]

Langmann, Adelheid, Dominicanes † 22 Nov. 1375 in het klooster Engelthal. Met zuster Erlint en zuster Christina Ebner behoort zij tot de drie mystiek begenadigden van dit door haar beroemd geworden klooster. De aanteekeningen over haar visioenen en openbaringen, door haar zelve gemaakt, zijn in twee hss., een in München en een in Berlijn, bewaard en door Philipp Strauch in 1878 te Straatsburg en Londen uitgegeven.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 113. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022