Heilig Uur

1936

Encyclopedic entry

 

Heilig Uur

[1]

Heilig Uur, in het bijzonder een uur van aanbidding ter gelegenheid van de[2] uitstelling van het Allerheiligste, waarbij vsch. personen den tijd onder elkaar verdeelen, en ieder zijn “Heilig Uur” houdt. Dit geschiedt op dagen van aanbidding, bij nachtelijke aanbidding, ter gelegenheid van het Veertig-urengebed enz. Hier en daar wordt de benaming ook gebruikt voor een uur aanbidding en overweging van het Lijden des Heeren in den avond en den nacht van Donderdag op Vrijdag, eveneens voor een overweging van den Dood van Christus op Goeden Vrijdag, omstreeks drie uur in den middag, het uur van Christus sterven. Nog wordt de naam gebruikt voor het uur van aanbidding, dat de Priesters-Aanbidders eens in de week op een uur naar verkiezing voor het Allerheiligste in overweging doorbrengen.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XIII. c. 79. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘het’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022