Markward van Lindau

1936

Encyclopedic entry

 

Markward van Lindau

[1]

Lindau, 1⁰ Markward van, Franciscaan. † 1392 te Konstanz. Provinciaal der Beiersche Provincie. Beroemd prediker en schrijver van ascetisch-mystische traktaten. Hij is vooral bekend om zijn catechetische[2] onderrichtingen over de tien geboden (Buch der zehen Gepot) en het Onze Vader voor kinderen, waarvan de eerste druk verscheen in 1483 te Venetië, de tweede 1516 te Straatsburg. In deze tweede uitgave zijn de onderrichtingen omgewerkt tot een vragenboek, dat groote verspreiding heeft gevonden. In 1889 werd de oorspr. uitgave nog weder herdrukt in Augsburg. Het werd ook in het Nederlandsch vertaald. Een hs. dezer vert. uit het midden der 15e e. berust o.a. in de Kon. Bibl. te Den Haag.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 476. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘catechistische’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022