Anna Josepha van Jesus (Lindmayr)

1936

Encyclopedic entry

 

Anna Josepha van Jesus (Lindmayr)

[1]

Lindmayr, Anna Josepha van Jesus, Ongeschoeide Carmelites. * 24 Sept. 1657 te München, † 6 Dec. 1726 aldaar. Zij leidde eerst in de wereld een streng afgezonderd leven, waarin haar reeds mystieke begenadigingen werden geschonken, gevolgd door een tijd van dorheid en duisternis. In 1691 trad zij toe tot de wereldlijke Derde Orde van den Carmel. Door haar toedoen vooral werd te München een klooster voor Ongeschoeide Carmelitessen gebouwd, waar zij in 1712 zelve intrad. Zij stond in hoog aanzien en was in 1705 in staat, vrede te stichten tusschen den keizer van Oostenrijk en den keurvorst van Beieren. Haar lichaam wordt nog ongeschonden bewaard. Het proces harer zaligverklaring werd reeds in 1727[2] ingeleid, doch werd nog niet besloten.

Lit.: J.M. v. Waltendorf, Die Retterin Bayerns in schwerer Zeit (1926); Redemptus v. Kreuz, Auf Karmels Höhe.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVI. c. 481. The NCI preserves the typescript.
  2. In the typescript: ‘1717’.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022