Wendelinus

1938

Encyclopedic entry

Wendelinus

[1]

Wendelinus, Heilige. * Omstr. het midden der 6e eeuw, van Iersch-Schotsche afkomst, † 617. Volgens de godsvrucht dier dagen verliet hij zijn vaderland en leefde als kluizenaar in de omgeving van Trier. Uit zijn kluizenarij zou zich de Benedictijner abdij Tholey hebben ontwikkeld, waarvan hij als eerste abt vermeld wordt. Hij werd in zijn kluis begraven. Spoedig werd over zijn graf een kapel gebouwd. Het bezoek van dit heiligdom leidde tot ontstaan van het stadje Wendel, waar in 1360 een groote kerk te zijner eer werd gebouwd. Feestdag in Trier 22 Oct. W. wordt vereerd als patroon van boeren en herders.

Lit.: B. Lesker, St. W. (1898).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 115. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022