Watrigant

1938

Encyclopedic entry

Watrigant

[1]

Watrigant, Hendrik, Jezuïet. * 20 Febr. 1845 te Rijsel, † 23 Febr. 1926 te Edingen[2] (België). In 1880 priester gewijd; zijn levenstaak werd: de bevordering der → Geestelijke Oefeningen door woord en geschrift, verklaring en leiding. Vele artikelen hierover in de Etudes (sinds 1897) en later (sinds 1906) in de door hem gestichte Collection de la Bibliothèque des Exercices de St. Ignace. Te Edingen[3] stichtte hij een bibliotheek over de Geestel. Oefeningen van meer dan 8000 dln., vraagbaak voor alles, wat daarop betrekking heeft.

Lit.: Collection de la Bibl. d. Exercices (1926, 100).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 51. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. On the printer’s proof ‘Enghien’ is corrected to ‘Edingen’ by an editor.
  3. On the printer’s proof ‘Enghien’ is corrected to ‘Edingen’ by an editor.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022