Theodulus

1938

Encyclopedic entry

 

Theodulus

[1]

Theodulus, Heilige, martelaar. † 116 te Rome. Priester, waarschijnlijk in dienst van Paus Alexander I, met wien hij, tegelijk met nog een priester Eventius, onder Keizer Hadrianus den marteldood door het zwaard onderging. Eerst begraven op de plaats der marteling [575] aan de Via Nomentana; later werd zijn lichaam met dat der andere martelaren overgebracht naar de kerk van de H. Sabina binnen de stad, waar zijn gedachtenis nog in bijzondere vereering is. Zijn feestdag wordt gevierd op 3 Mei.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXII., c. 574-575. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022