Xenoglossie

1938

Encyclopedic entry

 

Xenoglossie

[1]

Xenoglossie, de gave der (vreemde) talen, is de mystieke begenadiging, waarbij de begenadigde hetzij over het gebruik der taal heen (zich in eigenlijk onverstaanbare klanken uitend) geestelijk wordt verstaan, hetzij sprekend in zijn eigen taal geestelijk wordt verstaan door personen, die zijn taal niet kennen. Hoewel hierbij ten deele natuurlijke invloeden kunnen medewerken, in den zin, dat een goed verstaander maar een half woord noodig heeft en de ontvankelijkheid in hooge mate het begrip bevordert, toch is er in verschillende gevallen sprake van een hoogere inwerking Gods, waardoor kennis in den luisterende wordt ingestort. Hierbij is dus op de eerste plaats de luisterende object der goddelijke werking, welke echter geschonken wordt, omdat de sprekende, meestal door een gelijktijdige goddelijke inwerking, de gewone middelen van gedachten-mededeeling niet kan gebruiken. Hiervan is geheel onderscheiden de gave om inderdaad in een vreemde taal te spreken (→ Glossolalie) of deze in wonderbaar korten tijd te leeren. Hierbij is de goddelijke inwerking geheel beperkt tot den sprekende.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XXIV, c. 402. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022