De Z. Joannes Soreth

1937 Article   De Z. Joannes Soreth [1] Een vernieuwer, een hervormer, die omstreeks het midden der 15de eeuw na de inzinking, veroorzaakt door hetRead More

De H. Simon Stock

1937 Article   De H. Simon Stock [1] Een der grootste mannen van de Orde van Carmel. Zesde Prior Generaal, de eerste, die gekozen werd,Read More

De H. Cyrillus

1937 Article   De H. Cyrillus [1] De derde Prior-Generaal der Orde, wiens bestuur slechts kort is geweest, maar van de grootste beteekenis, omdat onderRead More

De H. Brocardus

1937 Article   De H. Brocardus [1] De tweede Prior-Generaal der Orde, die door haar een Regel te doen geven de nieuwe stichting heeft bevestigd.Read More

De H. Bertholdus

1937 Article   De H. Bertholdus [1] Hij is een van de roemruchte kruisridders, die van Europa naar het H. Land togen om het voorRead More

Joannes Petrus Pinamonti

1937 Encyclopedic entry   Joannes Petrus Pinamonti [1] Pinamonti, Joannes Petrus, Jezuïet. 27 Dec. 1632 te Pistoja, † 29 Juni 1703 te Orta (dioc. Novara).Read More

Petronilla

1937 Encyclopedic entry   Petronilla [1] Petronilla, Heilige, maagd. † Ca. 60 te Rome. Volgens een oude legende, o.a. opgenomen in de Legenda aurea, dochterRead More

Overgeving aan Gods wil

1937 Encyclopedic entry   Overgeving aan Gods Wil [1] Overgeving aan Gods wil[2], voor Ruusbroek de grondslag van het geestelijk leven, de eerste deugd, waaropRead More

Veertien noodhelpers

1937 Encyclopedic entry Veertien noodhelpers [1] Noodhelpers, Veertien, Lat.: Quatuordecim Auxiliatores, veertien heiligen, afzonderlijk vereerd als patroon tegen bijzondere kwalen, vereenigd aangeroepen in algemeenen nood.Read More

Nonnen

1937 Encyclopedic entry   Nonnen [1] Nonnen, naam voor kloosterzusters, vaak in het algemeen gebruikt, maar kerkrechtelijk eigenlijk alleen toepasselijk op zusters eener pauselijk goedgekeurdeRead More

Nonius (Alvarez) Pereira

1937 Encyclopedic entry   Nonius (Alvarez) Pereira [1] Nonius (Alvarez) Pereira, Zalige, Carmeliet. * 24 Juni 1360 te Bomjardim (Portugal), † 1 Nov. 1431 teRead More

Teresia Neumann

1937 Encyclopedic entry   Teresia Neumann [1] Neumann, Teresia, gestigmatiseerde vrouw te Konnersreuth (in Noord-Beieren)[2]. * 9 April 1898 te Konnersreuth. In haar jeugd eenRead More

Mildreda

1937 Encyclopedic entry   Mildreda [1] Mildreda, Heilige, Benedictines, abdis. † 13 Juli ca. 734. Zij trad in bij de Benedictinessen van de abdij MinsterRead More

Michael a S. Augustino

1937 Encyclopedic entry   Michael a S. Augustino [1] Michael a S. Augustino (van Ballaert), Carmeliet, mystiek schrijver. *15 April 1622 te Brussel, † 2Read More

Meteoor-kloosters

1937 Encyclopedic entry   Meteoor-kloosters [1] Meteoor-kloosters, ontoegankelijke kloosters, op het einde der 14e eeuw in Thessalië (Griekenland) op bergtoppen gesticht en slechts bereikbaar doorRead More

Jacob Merlo

1937 Encyclopedic entry   Jacob Merlo [1] Merlo, Jacob (Merlo-Horstius), ascetisch schrijver. * 24 Juli 1597 te Horst (Ned.-Limb.), † 21 April 1644 te Keulen.Read More

Mennas

1937 Encyclopedic entry   Mennas [1] Mennas, Heilige, meest vereerde volksheilige van Egypte. Naar de legende werd hij omstreeks 295 gemarteld. Hij schijnt in EgypteRead More

Melis van Buren

1937 Encyclopedic entry   Melis van Buren [1] Melis van Buren, ook Amilius van Buren, Amilius van Assche (bij Buren), naar de plaats zijner geboorte,Read More

Meingold

1937 Encyclopedic entry   Meingold [1] Meingold, Heilige. Volgens de legende een graaf, bij terugkeer van een pelgrimstocht van 7 jaar uit het H. LandRead More

Mechtild van Maagdenburg

1937 Encyclopedic entry   Mechtild van Maagdenburg [1] Mechtild van Maagdenburg, mystiek schrijfster. [376] * 1212 uit een oud riddergeslacht, † 1283 te Helfta. OpRead More

Maximinus van Trier

1937 Encyclopedic entry   Maximinus van Trier [1] Maximinus van Trier, Heilige, bisschop van Trier. † 12 Sept. 352 of 353 te Poitiers. Hij namRead More

Maximianus van Ravenna

1937 Encyclopedic entry   Maximianus van Ravenna [1] Maximianus van Ravenna, Heilige, bisschop van Ravenna. * 498 te Pola, † 21 of 22 Febr. 556Read More

Mauritius en Gezellen

1937 Encyclopedic entry   Mauritius en Gezellen 1937[1] Mauritius en Gezellen, Heiligen, martelaars. Op het einde der 3e eeuw liet keizer Maximianus Herculius drie aanvoerdersRead More

Marienclage

1937 Encyclopedic entry   Marienclage [1] Marienclage, klaaglied, Maria in den mond gegeven aan den voet van het Kruis met het lijk van haar GoddelijkenRead More

Maria-congressen

1937 Encyclopedic entry   Maria-congressen [1] Maria-congressen. Naast vele kleinere congressen ter eere van Maria werden op het laatst der vorige eeuw naar het voorbeeldRead More

Maria van de Menschwording

1937 Encyclopedic entry   Maria van de Menschwording 1937[1] Maria van de Menschwording, in de wereld: Barbara Aurillot, gehuwd met Pierre Acarie, heer van Montbrand,Read More

Maria van Egypte

1937 Encyclopedic entry   Maria van Egypte [1] Maria van Egypte, Heilige. † 1-2 April 421. Ook Maria de Boetvaardige genoemd. In Egypte geboren, zouRead More

Marcellinus

1937 Encyclopedic entry   Marcellinus [1] Marcellinus, (ook Marchelm genoemd) Heilige. * In Engeland, † ca. 775, waarsch. te Oldenzaal. Als knaap naar Rome gekomen,Read More

Malo

1937 Encyclopedic entry   Malo [1] Malo, Heilige, ook Maclovius, Maclou en Machutus genoemd. † Ca. 640. Hij schijnt in Wales te zijn geboren enRead More

Timotheus Maffei

1937 Encyclopedic entry   Timotheus Maffei [1] Maffei, Timotheus, prediker en Humanist. † 20 April 1470. Generaal der Reg. Kanunniken van St. Jan van Lateranen,Read More

Macrina

1937 Encyclopedic entry   Macrina [1] Macrina, Heilige. † ca. 380. Zuster van den H. Basilius den Grooten en den H. Gregorius van Nyssa, welkeRead More

Ik zie de Hemelen open

1937 Opening speech   Ik zie de Hemelen open Woord ter Inleiding van den Feestavond ter viering van het 19de Eeuwfeest van den H. Diaken-MartelaarRead More

Martelaren van Marokko

1937 Encyclopedic entry   Martelaren van Marokko [1] (Marokko, D) Martelaren van Marokko, Heiligen, Minderbroeders. In 1219 zond de H. Franciscus vijf zijner eerste BroedersRead More

Moedeloosheid

1937 Encyclopedic entry   Moedeloosheid [1] Moedeloosheid, een verderfelijke geestelijke gesteltenis, welke voortspruit uit gebrek aan hoop en vertrouwen. Zij houdt het midden tusschen kleinmoedigheidRead More

Mystiek

1937 Encyclopaedic entry   Mystiek [1]   Mystiek, een bijzondere vereeniging van God met den mensch, waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zichRead More