Michael a S. Augustino

1937

Encyclopedic entry

 

Michael a S. Augustino

[1]

Michael a S. Augustino (van Ballaert), Carmeliet, mystiek schrijver. *15 April 1622 te Brussel, † 2 Febr. 1684 aldaar. Meermalen prior, later provinciaal der Carmelieten in België, een der leidende figuren uit den wederopbloei der Belg. Provincie in de 17e eeuw. Hij schreef vele mystieke en ascetische werken: Instutiones mysticae (3 dln. Antwerpen 1671); Introductio in terram Carmeli (Brussel 1659, nieuwe uitg. d. Gabriel Wessels, Rome 1926; ook in het Ned. vertaald). Bekend is zijn Vita Mariaformis, waarin hij vóór Grignon de Montfort de vooral onder diens naam verspreide overgave aan Maria en navolging van Maria leerde.

Lit.: Cosmas de Villiers, Bibl. Carmel; zijn leven als inl. in de uitg. zijner Introductio door G. Wessels, waarin ook zijn beeltenis.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 594. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022