Mildreda

1937

Encyclopedic entry

 

Mildreda

[1]

Mildreda, Heilige, Benedictines, abdis. † 13 Juli ca. 734. Zij trad in bij de Benedictinessen van de abdij Minster op het eiland Thanet, door haar moeder gesticht. In 1300 werd haar gebeente overgebracht naar de St. Augustinuskerk te Canterbury, waar haar feest op 13 Juli met groote plechtigheid wordt gevierd. Ten tijde der vervolging werd een groote relikwie naar de St. Lebuiniskerk te Deventer overgebracht en sindsdien daar vereerd. Te Millam in Vlaanderen is nog een bedevaartskapel, waar zij wordt vereerd en waarin haar naam verbasterd is in Sinte Muldersbeek.

Lit.: Acta Sanct. 13 Juli; Life of S.M. (Londen 1883).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 652. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022