Meteoor-kloosters

1937

Encyclopedic entry

 

Meteoor-kloosters

[1]

Meteoor-kloosters, ontoegankelijke kloosters, op het einde der 14e eeuw in Thessalië (Griekenland) op bergtoppen gesticht en slechts bereikbaar door van het klooster neergelaten manden of ladders, om de monniken tegen de invallen van rooverhorden te beveiligen en de meest volstrekte eenzaamheid te bereiken. De voornaamste stichters dezer kloosters zijn abt Nilus (1362-’77) en de H. Athanasius Meteorites (1385). De meeste dezer kloosters zijn thans verlaten. De rijke schatten, welke zij bezaten aan handschriften en veelal eigen gemaakte kunstvoorwerpen, zijn grootendeels overgebracht naar de openbare bibliotheken en musea van Athene. Zij zijn een bewijs van het hooge peil, waarop deze kloostergemeenschappen stonden, terwijl zij ook op ascetisch en liturgisch gebied een grooten naam hadden. Men kan deze kloosters eenigszins vergelijken met de kloosters op den Athos, die eveneens zeer moeilijk toegankelijk zijn.

Lit.: Max von Sachsen, Das Christl. Hellas (1919).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 551. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022