Jacob Merlo

1937

Encyclopedic entry

 

Jacob Merlo

[1]

Merlo, Jacob (Merlo-Horstius), ascetisch schrijver. * 24 Juli 1597 te Horst (Ned.-Limb.), † 21 April 1644 te Keulen. Hij leefde en stierf in grooten roep van heiligheid. Als pastoor van St. Maria in Pesch schreef hij vele ascetische werken en gebedenboeken, o.a. Paradisus animae, dat een buitengewone verspreiding vond in het Latijn zoowel als in het Duitsch. Hij gaf de werken uit van den H. Bernardus, Thomas van Kempen, H. Gregorius e.a.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 514. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022