Mennas

1937

Encyclopedic entry

 

Mennas

[1]

Mennas, Heilige, meest vereerde volksheilige van Egypte. Naar de legende werd hij omstreeks 295 gemarteld. Hij schijnt in Egypte te zijn geboren. Soldaat geworden in het Romeinsche leger, verliet hij dit ten gevolge van de decreten van Diocletianus en Maxentius en leefde als kluizenaar bij Kotyaeon. Hier zou hij in het circus zijn geloof in Christus hebben beleden en door den prefect Pyrrhus zijn gemarteld en onthoofd. Hij wordt vereerd als patroon der kooplieden en gewoonlijk voorgesteld in gebed tusschen twee knielende kameelen, soms ook als soldaat te paard.

Zijn vereering heeft vooral in de 4e eeuw in Egypte buitengewonen opgang gemaakt. Tusschen Alexandrië en het Natrondal ontstond een geheele stad van kerken, heiligdommen, herbergen, kloosters en begraafplaatsen, St. Mennasstad ( Karm Aboe Mina) genaamd, [482] waarmede heiligdommen als Santiago de Compostella of Lourdes eenigszins te vergelijken zijn. De stad werd in de 8e en 9e eeuw geheel verwoest. Het is thans nog een uitgebreide ruïnenstad, die vnl. door C.M. Kaufmann ontdekt en uitgegraven is (1905-‘07). Voornaamste monument is de basiliek door keizer Arcadius gebouwd, aansluitend aan de oudere grafkerk van St. Menas.

Lit.: Analecta Boll. (1884, 258-270; 1910, 117-149; E.A. Wallis Budge, Texts relating to St. M. of Egypt (Londen 1909); C.M. Kaufmann, Die Ausgrabung der Mennasheiligtümer (Kairo 1906-’10); id., Die M-Stadt und das National-heiligtum der urchristl. Ägypter (Leipzig 1910); id., Die heilige Stadt der Wüste (Kempten 4 1924).

Brandsma/Bent

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 481-482. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022