Melis van Buren

1937

Encyclopedic entry

 

Melis van Buren

[1]

Melis van Buren, ook Amilius van Buren, Amilius van Assche (bij Buren), naar de plaats zijner geboorte, of Amilius Steinvoirt of Steinfordiae, waarschijnl. naar familienaam genoemd, een der meest begaafde leerlingen der Deventer-school en een der eerste Broeders van het Gemeene Leven. † 10 Juni 1404 te Deventer. M. was de eerste opvolger van Radwijnsz als rector van het Meester Floris-huis te Deventer. Hij is de schrijver van den brief over Lubbert ten Bussche na diens overlijden, welke een samenvatting is van diens vrome gedachten. Bovendien verstrekte hij aan Thomas a Kempis, met wien hij innig bevriend was, zeer vele bijzonderheden over de eerste Broeders. Thomas a Kempis gaf ook een schets van zijn leven. Na den dood van Lubbert ten Bussche werd hij uitgekozen om priester gewijd te worden, wat eerst na den dood van Gerard Zerbolt, doch voor den dood van Floris Radewijnsz schijnt geschied te zijn omstreeks 1400. Vier jaar en drie maanden bestuurde hij de Broeders te Deventer. Thomas a Kempis geeft nog van hem een kort traktaat over de onderlinge liefde, als een testament op zijn sterfbed gegeven.

Lit.: Thomas a Kempis, Liber de vitus discipulorum D. Florentii (cap. V).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 442. The NCI preserves the typescript.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022