Maximianus van Ravenna

1937

Encyclopedic entry

 

Maximianus van Ravenna

[1]

Maximianus van Ravenna, Heilige, bisschop van Ravenna. * 498 te Pola, † 21 of 22 Febr. 556 te Ravenna. Als diaken in zijn geboortestad door keizer Justinianus in 546 tot bisschop van Ravenna benoemd en door paus Vigilius te Patras in Griekenland gewijd. Hoewel de inwoners in den beginne weinig ingenomen waren met de toewijzing van een bisschop door het keizerlijk gezag in het Oosten, won hij dezer gunst door de voltooiing van de beroemde kerken van S. Vitale en van S. Apollinaire in Classe en den bouw van S. Andrea en S. Stefano in Ravenna en van de S. Maria Formosa in Pola.[2] Zijn naam is ook verbonden aan de ‘cathedra massimiana’, den bisschopszetel in het biss. paleis, bekend als het meest waardevolle product van de laat-Christelijke ivoorsnijkunst. De zetel is jammer genoeg niet meer ongeschonden. Elf van de 39 in ivoor gesneden tafereelen zijn geheel verdwenen, nog enkele zijn in buitenlandsche musea. Hoewel de echtheid wel eens werd betwist, o.a. door Martroye in Bulletin de la soc. nat. d. antiquaires de France, 1919, is er toch alle grond, ze als een werk uit den tijd van bisschop M. te beschouwen en met hem in verbinding te brengen. Zie afbeelding 5 op de plaat Ivoor t/o. kol. 257 in dl. XIV.[3] Zijn leven is beschreven [353] door Agnellus in het Liber Pontificalis van Ravenna, uitg. in Mon. Germ. Script. rer. langobard., 325-333. Zijn feest wordt gevierd op 22 Februari.

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 352-353. The NCI preserves the printer’s proof.
  2. In the printer’s proof, a sentence is crossed out: ‘In deze m…(?) leeft zijn gedachtenis voort’.
  3. The printer’s proof does not have this reference.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022