Mauritius en Gezellen

1937

Encyclopedic entry

 

Mauritius en Gezellen

1937[1]

Mauritius en Gezellen, Heiligen, martelaars. Op het einde der 3e eeuw liet keizer Maximianus Herculius drie aanvoerders van het Thebaansch legioen, Mauritius, Exsuperius en Candidus, met vele gezellen, hoogstwaarschijnlijk het geheele legioen, bestaande uit 6600 Christelijke soldaten, nadat dit tot tweemaal was gedecimeerd, door zijn leger ombrengen, wijl zij weigerden aan de Christenvervolging mee te doen. Dit geschiedde te Agaunum (Sankt Moritz) op 22 Sept., op welken dag al sinds de 2e helft der 4e eeuw hun feest is vast te stellen. Het werd vooral in Zwitserland hoog gevierd. M. wordt vereerd als patroon van de infanterie, bij ziekte van paarden aangeroepen, terwijl op sommige plaatsen in den Eifel tot het midden der 19e eeuw ruiter-omgangen ter eere van M. plaats hadden op den 2en Paaschdag.

Lit.: Passio Acaunensium Martyrum door Eucherius van Lyon, uitg. d. B. Krusch in Mon. Germ. Script. rer. merov. (III, 20-41), die echter de waarheid van de legende in twijfel trekt. Zijn twijfel werd weerlegd door M. Besson in: Monasterium Agaunense (Freiburg 1913); diens standpunt werd nog bevestigd door N. Peissard, La découverte du tombeau de St. Maurice (St. Moritz 1922).

Brandsma

 


  1. Published in: De Katholieke Encyclopaedie, Vol. XVII., c. 344. The NCI preserves the printer’s proof.

© Nederlandse Provincie Karmelieten

Published: Titus Brandsma Instituut 2022